Tēlniecības kavadriennāle Rīga 2012 INTEGRĀCIJAS ANATOMIJA

2012.gada rudenī, no 7. oktobra līdz 25. novembrim tika īstenota Tēlniecības kvadriennāle “Rīga 2012 – Integrācijas anotomija”. Festivāla ietvaros tika īstenota gan izstāde, gan starptautiska konference, gan īpaša izglītības programma. Būtiski, ka mākslinieki tika aicināti radīt darbus, kas pirmo reizi tik plašā mērogā mākslas valodā runās par tēmu “daudzkopienu sabiedrība – pozitīvās prakses”.

StarptautiskāsTēlniecības kvadriennāles Rīga 2012 skatiens vērsts uz ģeopolitisko, starpnozaru un kultūras zonu saskares situāciju fiksāciju un analīzi. Atvērta, sociāli aktīva un dažādus politiskus kontekstus un situācijas reflektējoša māksla paplašinās Latvijas iedzīvotāju izpratni par procesiem, kuros mēs visi esam iesaistīti un aicinās iepazīt to, kā Latvijas un citu Eiropas un pasaules tautu mākslinieki interpretē šīs aktuālās tēmas. Kvadriennāles uzmanības centrā bija personiskā pieredze kā kolektīvās pieredzes sastāvdaļa.

Latvijas valsts pilsoņi un iedzīvotāji veido kopumu, kas pamatā ir divvalodīgs. Kvadriennālē pārstāvēto mākslinieku interese bija pētīt, cik liela ir dažādo kultūru mijiedarbība nesenajā vēsturē, tagadnē un nākotnē, jo pienācis laiks aktīvi diskutēt par to, kā saglabāt nacionālo pašapziņu, kultūru un valodu, vienlaicīgi veiksmīgi integrējoties lielajā Eiropas un pasaules valstu un kultūru kopienā, kā, nezaudējot savu pašcieņu, sadzīvot ar citu valodu, kultūru un reliģiju pārstāvjiem. Tā bija provokācija ar “plus zīmi”, kas rosināja domāt, izglītoties, diskutēt un attīstīties progresīvai demokrātiskai sabiedrībai.

Tēlniecības Kvadriennāles Rīga 2012 “Integrācijas anatomija” mērķi:
• Piedāvāt Rīgas, Latvijas un Eiropas savienības pilsoņiem kvalitatīvu, aktuālu un starptautiski konkurētspējīgu laikmetīgās mākslas festivālu;
• Veicināt Eiropas līmeņa kultūras produktu pieejamību visdažādākamiem sabiedrības slāņiem, nojaucot gan materiālās, gan nemateriālās barjeras, tādā veidā mazinot elitārismu mūsu mākslas un kultūras telpā. Mākslas darbi tiks izstādīti ne vien izstāžu zālē, bet arī pilsētvidē, tā padarot tos pieejamus ikvienam sabiedrības loceklim;
• Iesaistīt projektā visplašākās un daudzveidīgākās mērķgrupas, rosinot uz aktīvu diskusiju platformu un piedāvajot sabiedrībai izsmeļošu izglītības programmu, jo tikai sarunās un diskusijās var veidoties tolerance un sapratne par to, kas ir laikmetīgā māksla;
• Meklēt starpkultūru dialoga saskares punktus, iesaistot starpdisciplināru Eiropas profesionāļu loku – māksliniekus, arhitektus, mākslas zinātniekus, vēsturniekus, mākslas augstskolu studējošo jaunatni, sociologus, politologus un citus profesionāļus dialogā par Jauno Eiropas kultūras telpu;
• Paplašināt un stiprināt kultūras un mākslas sadarbības partneru tīklu, kā arī veicināt pieredzes apmaiņu starp dažādām Eiropas mākslas un kultūras institūcijām;
• Popularizēt Rīgu un Latviju kā saistošu kultūras tūrisma galamērķi.

Tēlniecība kvadriennālē aicināti piedalījās 32 mākslinieki, no kuriem 21 mākslinieks pārstāv Eiropas Savienības dalībvalstis. Savos darbos mākslinieki tika aicināti runāt par problēmsituācijām un veiksmes stāstiem – vairākkopienu sabiedrību integrāciju vienas valsts ietvaros.

Festivāla centrālā izstāde ”Integrācijas anatomija”  tika rīkota Latvijas Dzelzceļa muzejā,  kurā starp vairāk nekā 20 mākslinieku darbiem arī aplūkojami divi latviešu mākslinieku- Gintera Krumholca un Ernesta Kļaviņa tēlniecības darbi. Savukārt 4. un 5.oktobrī Gētes institūtā Rīgā norisinājās starptautiska konference, kurā tika apskatīta dažādu valstu vēsturiskā un mūsdienu pieredze publiskās mākslas kontekstā.

Projekta kuratori ir mākslinieki Aigars Bikše un Ivars Drulle, kā arī mākslas zinātniece Inese Baranovska.

Saistīti raksti

“Delfi” – Tēlniecības kvadriennāles rīkotāji pauž sašutumu par mākslas darbu cenzēšanu pilsētvidē

“Studija” – Tēlniecības kvadriennāle Rīga 2012

“Arterritory” – Integrācija bez žēlastības

large_9864