Tēlniecība kvadriennāle Rīga 2008 katalogs

VAIRĀKUMA DIKTATŪRA

“Tēlniecības kvadriennāle Rīga 2008” ir viens no lielākajiem mākslas pasākumiem Latvijā 2008. gadā. Tas ietver starptautisku izstādi VAIRĀKUMA DIKTATŪRA, starptautisku konferenci PERIFĒRIJA UN IDENTITĀTE, izglītības programmu JAUNĀ EIROPAS KULTŪRAS TELPA. Tēlniecības kvadriennāle Rīga 2008 norisinās, iesaistot kultūras organizācijas, māksliniekus, mākslas zinātniekus un kultūras profesionāļus no dažādām pasaules valstīm.

“Tēlniecības kvadriennāle Rīga 2008” aktivitātes vērstas uz pilsētas marginālo zonu aktualizēšanu un perifērijas, un centra sadarbības veicināšanu, pētot priekšpilsētu vēsturisko inerci un centra tiekšanos pēc kultūras daudzveidībasJaunajā Eiropas kultūras telpā.

“Tēlniecības kvadriennāle Rīga 2008” ir Eiropas mēroga pasākums, kas vērsts uz elitārisma mazināšanu kultūras telpā, piešķirot lemttiesības sabiedrībai – mākslas patērētājiem, kā arī radot iespēju veidot dialogu starp profesionāļiem un sabiedrību.

Projekta apraksts

“Tēlniecības kvadriennāles Rīga 2008” galvenā uzmanība veltīta mākslai mūsdienu publiskajā vidē. Projekta ietvaros meklētas eksperimentālas un inovatīvas sabiedrības grupu sadarbības formas, veicinot izpratni un apmaiņu starp „centru” un „perifēriju” periferiālās / marginālās zonās mūsdienu mākslā, pilsētvidē un Eiropas reģionos. Projekta galvenā interese nav identificēt konkrētu pilsētvidi, bet gan tās iedzīvotāju sajūtas, emocijas un dzīvesveidu, nomaļos, pamestos un nelabvēlīgos pilsētas rajonos, meklējot starpkultūru un dažādu sabiedrības grupu dialoga saskares punktus.

“Tēlniecības kvadriennāle Rīga 2008” īpašu uzmanību velta sabiedrības grupu iesaistīšanai mākslas procesos, dialoga veicināšanai starp mākslas radītājiem, mākslas profesionāļiem un publiskās mākslas patērētājiem.

Pilsētas perifērijā saglabājušies procesi un vēstures liecības, kas nav uzskatītas par aktuālām mūsdienu centralizētās kultūras vidē. Projekta mērķis ir „jaunatklāt” šīs teritorijas, meklējot materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, kā arī to sasaisti un sadarbību starp sabiedrības „centru” un perifēriju kopumā. Projekts ir svarīgs Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, dodot viņiem iespēju līdzdarboties publiskās mākslas un pilsētas tēla veidošanā.

 Programma:

VAIRĀKUMA DIKTATŪRA  

Starptautiska izstāde Rīgas pilsētvidē, sadarbībā ar starptautiskām mākslas un kultūras organizācijām

Norises laiks: 2008. gada 29. augusts – 10. oktobris

Norises vieta: Latvija, Rīgas Latgales priekšpilsēta, kā arī pilsētas centrs

Lai uzsvērtu publiskās telpas piederību un veicinātu iedzīvotājus to apzināties, iesniegto projektu atlasē tika aicināti piedalīties Rīgas iedzīvotāji, piešķirot viņiem lemttiesības izvēloties darbus šai izstādei.

Šim nolūkam februārī – martā tika veikta informatīva kampaņa, iesaistot medijus – presi, TV, radio, un citus sabiedrības informēšanas veidus. Iedzīvotāji, kas vēlas piedalīties mākslas darbu vērtēšanas žūrijā, iesniedz pieteikumu un motivācijas vēstuli. MMIC izvēlas 10 iedzīvotājus no dažādiem sociālajiem slāņiem, profesijām, paaudzēm, kas veido mākslas darbu atlases žūriju. Mākslinieku iesniegto priekšlikumu atbilstību Rīgas pilsētvidei izvērtēja Rīgas domes Kultūras un Attīstības departamenta pārstāvji.

Konkursa kārtībā mākslinieki no dažādām pasaules valstīm iesniedz savus priekšlikumus mākslas darbu izstādīšanai izstādes VAIRĀKUMA DIKTATŪRA ietvaros.

Pasākuma budžeta iespēju robežās apmēram 15 apstiprinātie projekti tiks izstādīti Rīgas Latgales priekšpilsētas publiskajā telpā. Pie katra mākslas darba tiks izvietotas kameras un attēlu projekcijas skatāmas tiešraidē multidisciplinārajā kultūras telpā Rozā Māja, kas uzstādīta Esplanādē Rīgas centrā, „nojaucot” fizisko attālumu starp centru un perifēriju.

Izstādes inovatīvo raksturu nosaka projekta mērķi – meklēt veidus kā mazināt elitārismu kultūras telpā un, caur atvērtību un mākslas pieejamību, iesaistīt Rīgas pilsētas iedzīvotājus mūsdienu mākslas procesos. Lai sasniegtu šos mērķus projektam darbus izvēlēsies konkrētās publiskās telpas aktīvi dalībnieki, kuru izvēle būs noteicošā.

Lai nodrošinātu atgriezenisko saiti ar pilsētas centru, dažāda veida dokumentācija, kas radusies mākslinieku saskarsmē ar vietējiem iedzīvotājiem un plašāku auditoriju, veidos būtisku izstādes daļu un pamatu starptautiskai konferencei PERIFĒRIJA UN IDENTITĀTE Rīgā.

 PERIFĒRIJA UN IDENTITĀTE

Starptautisks seminārs/diskusija

Norises laiks: 2008. gada 30. augusts

Norises vieta: Rīga, Latvija

Semināra galvenais mērķis ir sekmēt debates un atrast veidus atgriezeniskās saites veidošanai starp mākslas radītāju un mākslas patērētāju plašākajā nozīmē Jaunajā Eiropas kultūras telpā, atsevišķu uzmanību veltot Eiropas pilsētu urbānās vides identitātei. Semināra debatēs šīs teritorijas tiek „jaunatklātas”, meklējot materiālās un nemateriālās kultūras vērtības, kā arī to sasaisti un sadarbību ar pilsētas centru un pilsētas iedzīvotājiem.

Seminārs notiek Rīgā sadarbībā ar Ziemeļu Ministru padomes biroju Rīgā un Britu padomi, iesaistot citas partnerorganizācijas.

Seminārs izvērtē eksperimentālas kultūras sadarbības formas, veicinot diskusiju, kā mazināt elitārismu mākslas un kultūras telpā caur atvērtību un kultūras pieejamību, iesaistot sabiedrības grupas kultūras procesos un veicinot kultūru integrāciju. Seminārs pēta reģionu mūsdienu identitāti.

Semināra moderators ir pieaicināts mākslas profesionālis, piemēram, no Igaunijas. Seminārā piedalās: mākslas profesionāļi, mākslinieki, aktieri, mūziķi, mākslas zinātnieki, studenti, valdības, pašvaldību un sabiedrisko organizāciju pārstāvji un citi interesenti.

JAUNĀ EIROPAS KULTŪRAS TELPA

Izglītības programma

Norises laiks:2008. gada 28. augusts

Norises vieta: Rīga, Latvija

Izglītības programma veidota sadarbībā ar projekta reģiona augstskolām (Latvija, Lietuva, Igaunija, Polija, Somija), iesaistot studentus. Meistardarbnīcas jauniešiem notiek Rīgā, Latvijā. Meistardarbnīcā studenti prezentē savus darbus un mākslas profesionāļi no dažādām valstīm tos vērtē un iesaistās diskusijā.

Sadarbībā ar LMA studentu darbi tiek izstādīti publiskajā vidē novietotā izstāžu telpā – stikla vitrīnā, kur jebkurš interesents tos var apskatīt.

Meistardarbnīcas dalībnieki sadarbojas ar izstādes māksliniekiem un palīdz viņiem realizēt viņu projektus, tādējādi gūstot neatsveramu prakses iespēju starptautiska mēroga izstādē un praktiski iepazīstoties ar izstādes darbiem, to tapšanu un kontekstu publiskajā telpā.

FESTIVĀLA DALĪBNIEKI

Kvadriennālē ar saviem darbiem piedalīsies ārzemju mākslinieki Agata Erlahera (Agata Erlacher, Lietuva), Bartolomejs Stružiks (Bartlomiej Struzik, Polija), Dans Rosegards (Daan Roosegarde, Nīderlande), Kaijs Šīmenss (Kai Schiemenz, Vācija), Kirils Panteļejevs (Latvija), Lenka Klodova (Čehija), Ludvika Ogorzeļeka (Ludwika Ogorzelec, Francija), Martens Vandeneinde (Maarten Vanden Eynde, Nīderlande), Marks Šmits (Marc Schmitz, Vācija), Marija Rebeka Ballestra (Maria Rebecca Ballestra, Itālija), Marks Klairs (Mark Claire, Īrija), Rita Beika un Normans Spenss (Rita Beiks un Norman G. Spence, Kanāda) un Svens Kaldens (Sven Kalden, Vācija). Latviju pārstāvēs Kirils Panteļejevs, Egons Peršēvics un Kārlis Īle.

Saistīti raksti:

“Studija” – Tēlniecības kvadriennāle “Rīga 2008 – Vairākuma diktatūra”

file21722129_telnieciba_liels