Tēlniecības Kvadriennāle Rīga norisinās kopš 1972.gada un fokusējas uz tēlniecību un instalāciju kā centrālajiem medijiem. Gadu gaitā festivāls ir kļuvis par vienu no lielākajiem nozares pasākumiem Baltijas valstīs un Ziemeļeiropā.

2016.gada tēma ir “Konservatīvisms un Liberālisms”, un tā izvēlēta, vērtējot globālos pasaules notikumus. Konservatīvisms un liberālisms ir dominējošās attieksmes diskusijās, kad tiek apspriests bēgļu un migrācijas jautājums, kurš īpaši aktualizējies tieši šobrīd un skar teju visas Eiropas valstis. Līdz ar to arī projektā līdzdarboties aicināti mākslinieki un partnerorganizācijas no dažādām mītnes zemēm.

Migrācija ir daudz plašāks fenomens kā tikai fiziska mobilitāte vai pārvietošanās no vienas telpas uz citu. Tā raisa arī tādus jautājumus kā adaptāciju, integrācija, vienlīdzīgas tiesības, jeb liek domāt par sociāla, kulturāla un sabiedriska rakstura jautājumiem. Vēl jo vairāk, adaptācija skar ne tikai personu, kas migrē, bet arī sabiedrību, kurā tā imigrē, jo šī sabiedrība saskaras ar citu kultūru pārstāvjiem, kuri lieto citu valodu, citādi izskatās jeb reprezentē citādo. Tāpēc projekta mērķis ir apzināt robežas, kas pastāv starp migrantiem un sabiedrību, kurā tie cenšas adaptēties. Projekts tieksies izpētīt kā un kādā veidā pastāv šīs robežas un vai ir iespēja tās pārvarēt. Projekta mērķis ir izaicināt konservatīvu domāšanu, kas dominē dažādu valstu politikā un sabiedrībā, un to konfrontēt ar liberāliem risinājumiem (šī projekta ietvaros “liberālisms” ir pozicionēts kā koncepts, kurā apvienojas termina pozitīvās iezīmēs, piemēram, atvērta un vienlīdzīga sabiedrībā, nevis šī jēdziena pretrunīgās koncepcijas, kā kapitālisms utt.) un veicināt sabiedrības izglītošanos jautājumos, kas aptver atvērtību, toleranci, vienlīdzīgas tiesības un ilgtspēju.