Signe Juhannesena “Turi mani ciešāk”

“Turi mani ciešāk” simboliskā roņa atveidā atspoguļo Signes Juhannesenas pieredzi savas dzimtas vēstures pētniecībā – aplūkojot tās saistību ar vaļu medniecību, māksliniece ir saskārusies maskulīnā un femīnā skatījuma atšķirībām, kas izpaužas pat šķietami neitrālās zinātniskās disciplīnās.

Signe Juhannesena (1978) ar savu darbu palīdzību uzdod eksistenciālas dabas jautājumus par attiecībām starp dzīvo un tehnoloģijām, varu un morāli, sašaurinot tos līdz ikdienas dzīves notikumiem. Pārdomājot sevis pašas dzīves stāstus, Juhannesena apvieno taustāmas ikdienas dilemmas ar zinātniskajai fantastikai raksturīgo – faktoloģiskais pārklājas ar fiktīvo. Dabas, dzīvnieku, mašīnu un vēstures motīvi liek pārdomāt to, kas vispār ir dzīve un cilvēka atbildību par to. Cenšoties izprast kultūras mehānismus, māksliniece simboliski interpretē cilvēces un dabas mijiedarbības veidus un dažādus saskarsmes aspektus. Signe Juhannesena guvusi izglītību Oslo Nacionālajā mākslas koledžā un Stokholmas Karaliskajā mākslas akadēmijā. Māksliniece lielākoties darbojas tēlniecības ietvaros, taču savos darbos mēdz izmantot arī video un zīmējumus.