Nikita Kadans “Eksponāts. Nedalāms”

Darbā “Eksponāts. Nedalāms” Nikita Kadans reflektē par to, kā tiek konstruēti vēsturiskie naratīvi. Viņaprāt, sarežģīti un dinamiski procesi tiek reducēti līdz homogēnai, nedalāmai masai, kuras ietvaros individuālās pieredzes paušana vairs nav iespējama, un ko simbolizē Kadana izveidotais eksponāts.

Nikita Kadans (1982) ir studējis monumentālo glezniecību Kijevas Nacionālajā Mākslas akadēmijā, šobrīd viņš strādā ar instalāciju, grafiku, glezniecību, zīmējumiem un plakātiem pilsētvidē, savos starpdisciplinārajos projektos bieži sadarbojoties ar arhitektiem, cilvēktiesību aktīvistiem un sociologiem. No 2004. gada ir kolektīvā aktīvisma grupas R.E.P. (“revolucionāri eksperimentāla telpa”) dalībnieks, 2008. gadā bijis mākslinieku-aktīvistu un kuratoru apvienības “HUDRADA” līdzdibinātājs. Nikita Kadans ir sociālo tematiku aktīvi komentējošs mākslinieks, politisko aktīvismu apvienojot ar māksliniecisko darbību. Viņa uzmanība lielākoties veltīta urbānajām pārmaiņām Kijevā, fiksējot vēsturisko notikumu ietekmi un tās klātesamību Ukrainas sabiedrībā. Nikitas Kadana daiļradi caurvij refleksija par politisko atmiņu, attiecībām starp modernitātes naratīviem un realitāti kapitālisma sabiedrībā; uzlūkojot šobrīd notiekošo caur vēsturisku notikumu un padomju pieredzes prizmu, mākslinieks cenšas vizualizēt kolektīvās atmiņas un aizmiršanas loģiku un tās iekšējās attīstības mehānismus. 2011. gadā Kadans saņēmis PinchukArtCentre balvu, 2015. gadā bijis viens no Ukrainas paviljona māksliniekiem Venēcijas mākslas biennālē.