Kaspars Millers, bez nosaukuma

Kaspara Millera instalāciju veido ikdienas priekšmetiskā vide, kas arvien lielākā mērā ietver un ietekmē ikviena sabiedrības locekļa eksistenci. Caur masu patēriņa precēm, lietām un interjera objektiem mākslinieks cenšas notvert dziļākas mūsdienu dzīvesveida kopsakarības un portretēt moderno cilvēku.

Kaspars Millers (1983) dzīvo un strādā Berlīnē un Cīrihē, studējis Vēstures un filozofijas fakultātē Bāzeles universitātē. Viņa daiļradi veido dažādos medijos radīti darbi, aptverot gan fiziski taustāmus objektus, gan video darbus un attēlu reprodukcijas. Kaspara Millera konceptuāli ievirzītie darbi bieži ir apdvesti ar melno humoru un ironiju, netieši komentējot kapitālisma ekonomikas ietekmi uz mūsu dzīvi un sabiedrību dažādos kultūras apstākļos un kontekstos. Piederot tā dēvētajai post-studio mākslinieku kategorijai, Kaspara Millera darbos tiek izmantoti dažādi ikdienas dzīvei un patērētāja dzīvesveidam piederīgi priekšmeti un attēlu virknes, ar kuru palīdzību mākslinieks apspēlē dažādus autentiskuma un atsvešinātības aspektus gan masu kultūrā, gan laikmetīgajā mākslā. Izstāžu dzīve, institūcijas, mākslas darbi un to klišejas tiek aplūkoti Millera darbos kā komunikāciju kodi un mūsdienīgi simboli, bieži atsaucoties arī uz paša mākslinieka iepriekš radīto un pat tiešā veidā kā materiālu jaunajam izmantojot savus iepriekšējos darbus. Mākslinieks līdz šim sarīkojis vairākas izstādes Eiropā, kā arī aktīvi piedalās izstādēs visā pasaulē, sadarbojoties gan ar komerciālām mākslas galerijām, gan piedaloties neatkarīgos projektos.