Jakobs Jesens “ne-nākotne”

Darbā “ne-nākotne” tiek izmantoti priekšmeti, kas pieder t.s. ētiskas dabas jautājumus risinošu profesiju pārstāvjiem – filozofiem, politiķiem, juristiem. Objekti tiek pārzāģēti uz pusēm, radot jaunu, šķietami objektīvāku skatījumu uz priekšmetiem un atklājot to, kas parasti ar neapbruņotu aci nav saskatāms.

Dāņu mākslinieks Jakobs Jesens (1976) galvenokārt darbojas instalācijas jomā, mēģinot vizuāli notvert tos fenomenus, kas veido mūsu eksistenci un sniedzot skatītājiem vielu kontemplācijai. Viņš rada konceptuālus mākslas darbus, kuros dažādas filozofiskas ievirzes tēmas un eksistenciāli jautājumi tiek kondensēti elegantos objektos vai attēlos. Jakobs Jesens uzdodot kontroversālus jautājumus par laiku un telpu, bezgalību un galīgumu, tādā veidā atklājot un materializējot tos dzīves procesus, ko intelektuāli apzināmies, taču nespējam izprast to dziļāko būtību. Fokusējoties uz transformāciju procesu, pāreju no viena stāvokļa citā, mākslinieks apliecina pasaules pakļautību mūžīgajām izmaiņām. Lai arī ārēji lakoniski, Jakoba Jesena darbi bieži vien vēsta par iznīcību un pavisam ekstrēmām pārmaiņām – dažādos veidos tie attēlo mūsu fizisko un kognitīvo spēju iespējas un robežas, kā arī uzsver viņa mākslai piemītošo spriedzi.