Ieva Saulīte „Kafkas jūtīgums. Uzdevumi, atkārtojumi un pārpalikumi”

Ievas Saulītes radītā instalācija uzsver mūsdienu sabiedrības procesu bieži vien absurdo un pārlieku birokrātisko virzību. Darbā ietvertās atsauces uz masu kultūras objektiem un patēriņa precēm atgādina par atsvešinātajām attiecībām starp indivīdu un viņam apkārt esošo vidi.

Ieva Saulīte (1984) ir māksliniece un kuratore no Latvijas. Studējusi tēlniecību Latvijas Mākslas akadēmijā un Kenterberijas Radošu mākslu universitātē, taču savā radošajā darbībā izpaužas starpdisciplināri, apvienojot dažādu tehniku un mediju sniegtās iespējas un radot instalācijas, objektus un performances. Kā primāro savas daiļrades uzdevumu māksliniece uzsver konkrētu vēstījumu paušanu, kas skar tādas tēmas kā cilvēka ķermenis, personība, atmiņas, to mijiedarbība ar ārpasauli un sociālo vidi. Ievas Saulītes vizuālās valodas pamatā ir iztēlē radīti tēli un vizuālas alūzijas. Māksliniece pēdējā laikā pievēršas popkultūras un ikdienas dzīves atribūtikai, cenšoties fiksēt un analizēt veidus, kādā tie skar un pārveido mūsu ikdienu. Darbi tiek radīti ar dažādiem fragmentēšanas, atkārtošanas un nejaušību paņēmieniem, tiecoties uz vienkāršotiem, minimālistiskiem žestiem bez izskaistinājumiem un pašmērķīgas dekorativitātes. Māksliniece kā savu mērķi definē spēju ar mākslas palīdzību likt skatītājam palūkoties uz sevi un pasauli no cita, pavisam jauna skatpunkta. Ieva Saulīte līdz šim ir sarīkojusi septiņas personālizstādes, kā arī piedalījusies dažādās laikmetīgās mākslas grupu izstādēs, simpozijos un festivālos Latvijā un ārvalstīs.