Gundega Evelone “Dreifs”

Skulpturālā grupa “Dreifs” ir scenogrāfiska alegorija par konservatīvismu un liberālismu globālisma apstākļos – abas ideoloģijas ir kļuvušas par ērti lietojamu un manipulējamu apzīmējumu visdažādākajām vērtību sistēmām, kuru nozīme ir viegli pielāgojama nepieciešamajam politiskajam kontekstam.

Gundega Evelone (1988) ir saņēmusi maģistra grādu Latvijas Mākslas akadēmijas Tēlniecības nodaļā. Savā radošajā darbībā brīvi variē dažādus medijus un izteiksmes veidus, tikpat plaši aptverot arī visdažādāko tematiku. Māksliniece pievēršas gan ironiski kariķējošai politisko un sociālo problēmjautājumu komentēšanai, gan pilnībā estētisku vizuālās mākslas izteiksmes līdzekļu izpētei un interpretācijai, piemēram, radot formas, kas jaunos, neierastos veidos liek apmeklētājam sajust telpu un tās materialitāti. Kā kopsaucējus Gundegas Evelones mākslinieciskajiem meklējumiem varētu minēt centienus sapludināt radošos procesus ar ikdienas dzīvi, ar mākslinieciskiem žestiem reaģējot uz sev interesējošām situācijām, nevis konstruējot fiktīvu māksliniecisko realitāti. Gundega Evelone piedalījusies vairāk kā 50 dažādos mākslas projektos gan kā māksliniece, gan kā kuratore Latvijā un ārvalstīs.