Interaktīva instalācija “ONSEN” Esplanādē

 

Instalācija „ONSENS” tika radīta divu mākslinieku japāņa Hayashi Yasuhiko un latvieša Aigara Bikšes sadarbības rezultātā. Laikā no 2014.gada 30.septembra līdz 12.oktobrim, visiem interesentiem bija iespēja pilsētas centrā iepazīt Japānas tradicionālās kultūras rituālu.

"Onsens" ir sens Japānas tradicionālās kultūras SPA rituāls, kas norisinās speciāli paredzētos baseinos, kuros sakrājas no zemes dzīlēm nācis ūdens bagātināts ar vulkāniskajiem minerāliem.

"Onsen" no japāņu valodas nozīmē karstais avots. Japānā karstie avoti ir viens tradicionālās kultūras pamata rituāliem. Karstie avoti, rodas pazemes dzīlēs, uzkarsējot un bagātinot ūdeni ar vulkāniskajiem minerāliem. Šī senā Japāņu tradīcija ir līdzīga pirtī iešanai Latvijā. Mērcējoties karstajā baseina ūdenī, cilvēks attīra gan savu fizisko ķermeni, gan prātu.

 

> > “Interaktīva instalācija “ONSEN” Esplanādē” >

Vides objekts “Pieminekļu kari”

Eiropas kultūras galvaspilsētas gadā, vairāku mēnešu garumā – no marta līdz oktobrim, pilsētas centrā, Brīvības un Elizabetes ielu krustojumā iedzīvotāju un viesu skatus piesaistīja vides objekts “Pieminekļu kari”, ko veidoja mākslinieks Aigars Bikše. Asprātīgā un provocējošā instalācija apspēlēja Rīgas un visas Latvijas likteni un attīstību ietekmējušas varas. Projekts demonstrēja Rīgas daudzveidību, kā dažādu kultūru un vēsturisko pārmaiņu vietu. Tas būs arī veids kā runāt par Latvijas teritorijas vēsturi un latviskās identitātes dažādajiem aspektiem, latviskajiem tikumiem un īpatnībām, kas veidojušās četru kultūru – Vācijas, Zviedrijas, Polijas un Krievijas – ietekmē.

> > “Vides objekts “Pieminekļu kari”” >

Niši Masāki meistardarbnīca Esplanādē

Japāņu mākslinieks Nišī Masāki kopā ar jaunajiem latviešu māksliniekiem Andri Maračkovski un Ernestu Šteinboku izracis Esplanādē milzīgu bedri, kurā iepazīstinās bērnus un jauniešus ar kultūrslāņu atsegumiem, kā arī izrādīs izrakumu laikā atrastos priekšmetus, kaulus un minerālus.

No 2014.gada 3. līdz 6. septembrim mākslinieki veidoja komunikāciju ar sabiedrību, un izraktajā bedrē tika atvērta pazemes stāstu skola, kur aicināti skolēni, vēstures studenti un vēsturnieki. 6. septembrī, „Baltās nakts” laikā, meistardarbnīca noslēdzās, pusnaktī bedri aizberot.

 

> > “Niši Masāki meistardarbnīca Esplanādē” >

Tuvojas starptautiskā Tēlniecības kvadriennāle RĪGA 2012 “INTERGRĀCIJAS ANATOMIJA”

Viens no nozīmīgākajiem mākslas pasākumiem šogad, tēlniecības kvadriennāle RĪGA 2012, noritēs no 5. oktrobra līdz 25. novembrim, kā simboliska notikumu koordinātas ass izvēlēta Brīvības un Uzvaras pieminekļu apkārtne. Izstādes notiks Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejā.

Pasākumu norises vietas izvēlētas apzināti – kvadriennāles skatiens vērsts uz jūtīgu tēmu, proti, sabiedrības integrāciju visdažādākajos aspektos. Ir pienācis laiks to drosmīgi pārnest mākslas medijā, kas, iespējams, ir, ja ne vienīgais, tad viens no godīgākajiem, patiesākajiem un atklātākajiem medijiem, spējīgs par to runāt. Organizatori vēlas raisīt publiskas diskusijas par to, kā mūsdienās ne tikai saglabāt savu nacionālo pašapziņu, bet arī sadzīvot ar citām kultūrām, valodām un reliģijām. Vairāk kā 20 mākslinieki aicināti pētīt, cik liela ir dažādo kultūru mijiedarbība nesenajā pagātnē, tagadnē un nākotnē. Pašlaik rit mākslas darbu izvietošanas saskaņošanas darbi, un organizatori cer, ka izdosies īstenot visas sākotnējās ieceres – runājot pilnīgi atklāti.

> > “Tuvojas starptautiskā Tēlniecības kvadriennāle RĪGA 2012 “INTERGRĀCIJAS ANATOMIJA”” >

Meistarklase un Paneļdiskusija Eiropas Publiskās Mākslas centra izstādes “Publiskās tehnoloģijas” ietvaros

“Zinātne un tehnoloģijas mākslas vārdā?”

Norises vieta: Latvijas Mākslas akadēmija (Kalpaka bulvāris 13) 19. telpa
Norises laiks: 19.-20. Janvāris, 2012

Vai eksistē saistība starp zinātni, tehnoloģijām un mākslu?
20. gs. un pēdējā desmitgadē aizvien biežāk mākslinieki par saviem izteiksmes līdzekļiem vairs neizvēlas tradicionālos materiālus, bet dod priekšroku netradicionāliem mēdijiem savu ideju un mērķu sasniegšanai, tai skaitā zinātnei un tehnoloģijām. Vai zinātnes un tehnoloģiju sasniegumu izmantošana vizuālajā mākslā spēj radīt mākslinieciski augstvērtīgu mākslu, vai mākslas darbs kļūst tikai par zinātnes eksperimentu ilustrāciju un zaudē saistību ar to? Mākslinieki izmanto zinātnes un tehnoloģiju sasniegumus savās interesēs, bet vai ir iespējama atgriezeniskā saite, ko mākslinieki dod un var dot zinātnes un tehnoloģiju attīstības veicināšanai?
Ar mākslu saistītie jautājumi bieži tiek risināti šaurā, mākslas interesentu, zinātāju, teorētiķu un mākslinieku lokā, savukārt, mēs vēlamies veicināt dialogu starp dažādu nozaru speciālistiem, tādā veidā paplašinot viedokļu un redzējumu daudzveidību par mākslas un attiecīgo nozaru savstarpējām attiecībām. Tādejādi, mākslinieki, zinātnieki, studenti un visi interesenti esat aicināti uz divu dienu pasākumu programmu, kuras mērķis ir mēģināt risināt iepriekš uzdotos jautājumus par mākslas zinātnes un tehnoloģiju savstarpēju mijiedarbību, ietekmi un pielietojumu.

19. janvāris: “Biomāksla – Personīgās biozonas kartējums” (14.00)

Meistarklasi vadīs Antti Tenetz, mākslinieks un dabas zinātnieks no Somijas, kurš strādā biomākslas un urbānās mākslas laukā. Antti mākslas darbi ir veidoti digitālo un tradicionālo mēdiju ietvaros.
Meistarklases dalībnieki tiks iepazīstināti ar dažādiem veidiem kā apkopot un pētīt atšķirīgus Rīgas publiskās telpas baktēriju materiālus. Meistarklases laikā tiks pētīta Rīgas publiskā telpa izmantojot DIY mikroskopu un citas ierīces, kas kalpos mākslinieciskiem un zinātniskiem eksperimentiem. Savāktie dati tiks dokumentēti ar nolūku apvienot un ģeolocēt tos uz vienotas Rīgas kartes.
(meistarklase angļu valodā)

Dalībniekiem jāaprīkojas ar: datoriem, tie kuri vēlas uzkonstruēt  DIY mikroskopu līdzi jāņem: veca Web kamera, galda lampiņas.
Gumijas cimdi, pipetes, papīra dvieļi, plastmasa līme, paraugu ņemšanas rīki, petri plate, plastmasa maisiņi, izolācijas lenta un mēģene

20. janvāris: paneļdiskusija “Tehnoloģija, māksla un estētika.” (14.00 – 17.00)

Vai mākslai, kas ir saistīta ar tehnoloģijām, ir jāpilda tikai divas funkcijas: pedagoģiskā funkcija un tehnoloģiju rekontekstalizēšana? Cik lielā mērā mākslas darbam ir nepieciešama amatniecība? Šie ir tikai daži jautājumi uz kuriem paneļdiskusijas vadītājs filozofs Ainārs Kamoliņš vēlas meklēt atbildes ar diskusijas dalībniekiem: mākslas zinātnieci Ilianu Veinbergu, mikrobiologu Jāni Liepiņu, filozofu Andreju Balodi, mākslinieku Gintu Gabrānu, mākslas zinātnieci Elitu Ansoni un klātesošajiem.
Dalība meistarklasē un paneļdiskusijā bez maksas

Eiropas Publiskās mākslas centrs (European Public Art Centre – EPAC) ir starptautiska daudznozaru publiska izstāžu telpa pilsētvidē, kas aptver astoņas valstis – Latviju, Igauniju, Poliju, Somiju, Spāniju, Portugāli, Lielbritāniju un Islandi.
EPAC pamatkoncepcija balstās uz trīs elementiem: māksla, zinātne un tehnoloģijas. EPAC primārais mērķis ir izveidot Eiropā pirmo publiskās mākslas centru, kas rastu, nodrošinātu, izveidotu permanentas fiziskas izstāžu vietas publiskā vidē (pamatā orientējoties uz aktīvo pilsētvidi, kas pulcē lielu auditoriju) vairumā Eiropas valstu. Tādā veidā aktualizējot un veicinot laikmetīgās mākslas publisku pieejamību jebkuram interesentam vai nejaušam garāmgājējam, iesaistot kultūras procesā arī pasīvos sabiedrības segmentus jeb grupas, vienlaikus arī popularizējot vizuālo mākslu kā nozari un Eiropas māksliniekus pārrobežu kontekstā, radot iespēju īstenoties starptautiskiem un eksperimentāliem mākslas projektiem un inovācijām.

Kopš 2011. gada 26. augusta astoņās EPAC projektā iesaistītajās valstīs aktīvās publiskās pilsētvides zonās tiek izvietoti speciāli projektam radīti mākslas objekti, kas konceptuāli veido vienu izstādi Publiskās tehnoloģijas (Public Technologies).

Izstādē Publiskās tehnoloģijas (Rīgā) piedalījās:

  • Gints Gabrāns, darbs “Nervi” (17. septembris-17. oktobris, Kaļķu ielas skvērā)
  • Ernests Šteinboks, darbs  “Šis tēls ir izdomāts” (19. oktobris – 2. novembris Kaļķu ielas skvērā)
  • Mina Arko (Mina Arko), Bens Dromejs (Ben Dromey) Suominens (Jari Suominen), darbs „City Beat” (6. novembris – 6. decembris Kr. Valdemāra ielā, pie LMA)

Projekta realizētāji Latvijā: Mākslas Menedžmeta un Informācijas centrs (MMIC)

Projekta EPAC mājas lapa: www.epacpublic.eu