Kamilla Gužona “Liliputs”, “Mak Adams”

Abas instalācijas interpretē tradicionālo sievietes ķermeņa pielīdzināšanu zemei un visa dzīvā avotam. Darbi kalpo par ironisku šāda veida skatījuma alegoriju, savijot vienā tēlā atsauces uz freidisma, feminisma, ekoloģijas, pagāniskās mitoloģijas idejām, kā arī masu kultūras zīmes.

Kamilla Gužona (1977) ir franču izcelsmes māksliniece, kas strādā ar dažādiem mākslas medijiem – tēlniecību, instalāciju, fotogrāfiju, animāciju un video. Viņas darbu stilistikā popārta elementi bieži vien pārklājas ar sirreālismam radniecīgu tēlainību.