“Tēlniecības Kvadriennāle Rīga” kā viens no lielākajiem laikmetīgās tēlniecības festivāliem Baltijas valstīs un Ziemeļeiropā arī 2016. gadā saglabās savu konceptuālo formu – aicinās sabiedrību uz starpkultūru komunikāciju, izgaismos izveidojušās kultūras barjeras un aktualizēs skatījumu uz konservatīvisma un liberālisma sadursmi privātajā un sabiedriskajā telpā. Festivāls vēlas radīt platformu, kur aplūkot abu pušu idejas un ļaut tām eksponēties, veicinot izpratni par abu pušu identitātes veidojošo faktoru fundamentālajām vērtībām.

Projekta idejas autori piedāvā veidot savu redzējumu par mūžīgajiem pretmetiem – konservatīvismu un liberālismu. Organizējot “Tēlniecības Kvadriennāle Rīga”, tās dalībniekiem tiek piedāvāta platforma, kuras ietvaros izstādīt laikmetīgās tēlniecības darbus, kas pārstāv un izceļ abu jēdzienu vērtības, aplūkojot tās objektīvi un rosinot auditorijas un mākslas dialogu. Vai šie jēdzieni tiešām ir tik pretēji un to konflikts ir neizbēgams? Vai konservatīvisms eksistētu bez liberālisma, un otrādi? Vai laikmetīgā brīvība un radošās izpausmes attīstītos, ja nebūtu nekādas tradicionāles bāzes? Kā veidojas un attīstās konservatīvisms un liberālisms? Šie ir tikai daži no jautājumiem, ko uzdos “Tēlniecības Kvadriennāle Rīga 2016”.

TKR organizatori uzskata, ka sabiedrībā jārosina diskusija un šo jēdzienu attiecību analīze, rādot idejas un eksponējot mākslas objektus, kas pārstāv dažādas uzskatu sistēmas. .

Izstādes ekspozīcija plānota iekštelpās un pilsētvidē. Līdzās izstādēm norisināsies arī izglītojoša programma ar dažādām lekcijām un meistarklasēm. TKR izskaņā tiks izdots pasākuma katalogs.

Foto:Diena.lv

Foto:Diena.lv/TK Rīga 2012

mmic